!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Styrelsen

Föreningen Brf Esplanaden registrerades den 11 december 1934 och är en äkta bostadsrättsförening.
Föreningens organisationsnummer är 717600-1266 

 

Styrelsen 2018-2019

Ordförande: Staffan Myrdal
Kassör: Lars Holmberg
Ledamot: Johanna Svahn
Ledamot: David Sahlberg
Ledamot: Malin Ylander

Suppleant: Mattias Kjell
Suppleant: Matilda Edlund

Revisorer
Auktoriserad: Niklas Feiff, Feiff Revision och Redovisning
Föreningens ordinarie: Patrik Lakhsasi
Föreningens suppleant: Rebecca Boström

Valberedning
Katarina Bernhardsson (sammankallande)

Arne Nordström
Regina Frydman 

 

Dokument

Föreningens revisorer 2018-19 .pdf 2018-11-07
Styrelsens ledamöter 2018-19 .pdf 2018-08-24