!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Ombyggnad

 Brf Esplanadens ordningsregler (punkt 16):

"Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t ex lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar kräver styrelsens tillstånd, t ex om du vill göra ingrepp i en bärande vägg eller dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan det också behövas bygganmälan till kommunen. Det är inte tillåtet att ansluta fläktar till frånluftsventilerna. Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när du utför bullerstörande arbeten i lägenheten. Sådana ska utföras under dagtid."

Se vidare information i dokumentet här nedanför.

Dokument

Ombyggnad.pdf 2015-05-07