!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Andrahandsuthyrning

Enligt Brf Esplanadens principer för uthyrning av lägenhet behövs styrelsens godkännande.

En uthyrning tillåts som regel om den kan motiveras med studier på annan ort, samboliv på försök, eller annan godtagbar orsak. Normalt medges uthyrning för högst ett år i taget, med ny ansökan och prövning varje gång. 

Bostadsrättsföreningen har i övrigt inget ansvar med anledning av hyresförhållandet. Det är fortfarande bostadsrättsinnehavaren som svarar för ordningen i lägenheten, för att avgifter betalas osv.

Vid begäran om uthyrning ska hyresvärdens och hyresgästens person- och kontaktuppgifter anges, detta för att styrelsen ska kunna veta vilka som bor i huset, samt skäl och uthyrningstid. Använd Brf Esplanadens formulär: Ansökan om andrahandsuthyrning. Detta ska fyllas i digitalt, skrivas ut och signeras i två exemplar som lämnas i föreningens brevlåda (24A).

Styrelsen sammanträder som regel en gång i månaden.

 

Dokument

Ansökan om andrahandsuthyrning (Brf Esplanaden).pdf 2014-10-02