!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Mäklarinformation

Ansökan om medlemskap och köpekontrakt

För att vinna tid skall dessa handlingar skickas till brf Esplanaden under adress Luthagsesplanaden 24 A, 752 24 Uppsala.

Föreningen måste först bevilja medlemskap innan köpet registreras hos Fastum. För detta krävs att exemplar av kontraktet fogas till ansökan.

Observera att föreningen vill ha överlåtarens nya adress, för ev. restkrav och för kontrolluppgift till Skatteverket.

Handlingar för pantsättning av bostadsrätt (respektive avnotering) skickas direkt till Fastum Uppsala, Box 904, 751 09 Uppsala, besöksadress: Ebba Boströms Gata 7, Tel: 018-563200, Fax: 018-563201.

 

Svar på vanliga frågor:

  1. Ekonomisk förvaltare är Fastum Uppsala, tel 018-56 32 00. 

  2. Föreningens bostadshus byggdes 1935.

  3. Föreningen har inga P-platser. 

  4. Föreningen har inga garageplatser. 

  5. I månadsavgiften ingår värme, vatten, Kabel-TV. 

  6. I Föreningens hus finns 66 lägenheter, inga hyres/BR-lokaler. 

  7. Ansökan om medlemskap och överlåtelseavtal sänds till föreningens adress: Luthagsesplanaden 24A, 752 24 Uppsala, pantsättningshandlingar sänds till förvaltaren (Fastum). 

  8. Föreningen tar ut överlåtelseavgift med 2½ % av prisbasbeloppet av förvärvaren.

  9. Fastum lämnar uppgift om huruvida lägenhet är pantsatt och vem som är antecknad som innehavare av lägenhet. 

  10. Föreningen kan ta ut pantsättningsavgift med 1 % av prisbasbeloppet. Beloppet tas ut av pantsättaren. 

  11. Föreningen är en äkta bostadsrättsförening. 

  12. Föreningen accepterar inte juridisk person som medlem. 

  13. Föreningen accepterar delat ägarskap, för närvarande minst 10 %-andel. Exempelvis studerande barn ska äga en andel, annars blir det ett hyresförhållande som ska godkännas av styrelsen. 

  14. För Underhållshistorik, se hemsidan: Huset. 

  15. Föreningens eventuella krav på säljaren, kontakta Fastum. 

  16. Om avdragsgillt kapitalskott har lämnats av säljaren, kontakta Fastum. 

  17. Föreningens kontakt person är ordföranden, se hemsidan: Föreningen. Kontaktadress: info@esplanaden.org.

  18. Föreningens eller fastighetsförvaltarens uppgift om lägenhetsyta härrör normalt från den ekonomiska planen. På grund av sammanslagningar och delningar av lägenheter är den angivna ytan inte helt tillförlitlig. Föreningen tar inget ansvar för oriktigheter. Uppgift om officiella ytor och andelstal finns på hemsidan. 

  19. Månadsavgiften är 1/12 av årsavgiften. I avgiften ingår värme, varmvatten, gemensam el, tvättstuga, förråd. Kabel-TV finns, ingår i avgiften. Anslutning finns till Comhem bredband, men modem och abonnemang krävs. 

  20. Avgiftshöjningar meddelas som regel inför årsskifte på avgiftsfakturan och/eller hemsidan. 

  21. Fastum lämnar uppgift om bostadsrätters förmögenhetsvärde 

  22. Fastum lämnar uppgift om reparationsfonder. 

  23. Öppna spisar. Alla som finns godkända för eldning (2005). 

  24. Lägenhetspriser, se prisstatistik på hemsidan: Huset.

  25. Avgiftshöjningar meddelas som regel på avgiftsfaktura eller på hemsidan. Årsavgiften per kvadratmeter framgår av årsberättelsen.